nutika noorsootöö abil 

16 tundi /18. oktoober ja 2.november

KOOLITUSE ÕPPEKAVA

Koolituse eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek noorsootöö efektiivsuse parandamiseks digivahenditega.

 

Õpiväljundid

Pärast koolituse edukat lõpetamist, osaleja:

  • Mõistab noorsootöö tegevuse efektiivsuse vajalikkust;

  • Teab võimalusi noorsootöö sidusgruppideni jõudmiseks;

  • Kasutab tõhusaid suhtlemise vahendeid noorsootöös;

  • Kasutab eesmärgipäraselt nutikaid koostöövahendeid;

  • Kasutab eesmärgipäraselt digitaalseid projektijuhtimise vahendeid.

Maht

16 akadeemilist tundi, millest 8 tundi on e-õppes. Lähiõpe 18.10 ja veebinar 02.11.

 

Sihtgrupp

Noorsootöötajad üle Eesti

Teemad

  • Noorsootöö efektiivsus ja digivahendite olulisus efektiivsuse parandamiseks;

  • Vajaduste kaardistamine ning eesmärgipärane digivahendite kasutamine;

  • Digivahendid noorsootöö efektiivsuse suurendamiseks:

    • Koostöö vahendid;

    • Suhtlemise vahendid;

    • Projektijuhtimise vahendid.

Koolituse käigus uuritakse ja proovitakse erinevaid nutikaid digilahendusi, mis toetavad noorsootöö efektiivsuse kasvu. Üheskoos õpitakse kasutama digilahendusi suhtlemise hõlbustamiseks, koostöiseid rakendusi, mida kolleegide ja noortega kasutada ning tutvutakse digilahendustega, mis on abiks projektijuhtimisel. Koolitusel proovime kõike “omal nahal” ning ootame valmisolekut katsetada, proovida ja avastada. Koolitusele palume võta kaasa oma nutiseadme (tahvelarvuti, nutitelefon ja sülearvuti) ning ootame  valmisolekut loomaks erinevaid kasutajakontosid. Koolitusel on üks kontaktõppe päev, veebinar ja e-õppe moodul.

 
 

AJAKAVA

18. OKTOOBER

10:00 - 11:30

Noorsootöö efektiivsus ja digivahendite olulisus efektiivsuse parandamiseks;

11:45 - 13:15

Vajaduste kaardistamine ning eesmärgipärane digivahendite kasutamine; Digivahendid suhtlemiseks meeskonnas.

14:00 - 15:30

Digivahendid noorsootöö efektiivsuse suurendamiseks:

  • Koostöö vahendid;

  • Projektijuhtimise vahendid

2. NOVEMBER

11:00 - 12:30

Veebinar - Digiturvalisus

Veebinari viime läbi zoom.us vahendiga.

Veebinariga liitumiseks kasuta linki: https://zoom.us/j/5539030763

E-õpe 

Praktilised ülesanded koolitusel õpitu rakendamiseks.

 

KOOLITAJAD

VERONIKA TUUL

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.

MARIN JOHNSON

Marin omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.