Nutika noorsootöö saadikute koolitus

08.03.18 - 18.05.18

Koolitusest

Koolituse käigus uurime läbi praktiliste näidete, mida tähendab nutikas noorsootöö ning kuidas digivahendite kasutamine toetab noorte kaasamist ja noorteni jõudmist, koostööd noortega ja kolleegidega ning hõlbustab ja tõhustab noorsootööd.

Eesmärk: Koolituse eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek toetada kolleege digivahendite aktiivsel kasutamisel noorsootöös.

Õpiväljundid: 

  • Mõistab nutika noorsootöö kontseptsiooni;

  • Teab noorsootöötaja digipädevusi ja nende kujunemise eeldused;

  • Kasutab digivahendeid eesmärgipäraselt erinevates noorsootöö aspektides: Noorte kaasamine ja noorteni jõudmine; koostöö noortega ja kolleegidega; noorsootöö hõlbustamine ja tõhustamine;

  • Juhendab noori ja kolleege digivahendite turvalisel kasutamisel.

08.03-09.03

Moodul 1

Working on a tablet

05.04-06.04

Moodul 2

Workspace

18.05

Moodul 3

Notebook & Pad