Baasõpe 24 tundi

10.mai ja 31.mai Jõgeval

KOOLITUSE ÕPPEKAVA

Koolituse eesmärk on teadmistel ja oskustel põhinev valmisolek digivahendite ja nende võimaluste rakendamiseks noorsootöös.

 

Õpiväljundid

Pärast koolituse edukat lõpetamist, osaleja:

  • Mõistab nutika nooroostöö olemust ning noorsootöötaja digipädevusi;

  • Mõistab noori sotsiaalmeedia kasutajana;

  • Rakendab noorsootööks sobivaid digilahendusi;

  • Mõistab digivahendite kasutamise võimalusi ja ohte.


 

Maht

24 akadeemilist tundi, millest 12 on e-õppes. Lähiõpe 10.05 ja 31.05

 

Sihtgrupp

15 noorsootöötajat üle Eesti

Teemad

  • Nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused;

  • Diginoor - noored digivahendite kasutajana;

  • Digivahendid noorsootöötaja igapäevatöös. Noorsootööd toetavad digilahendused noortega suhtlemisel; noorsootöö nähtavaks muutmisel; sündmuste korraldamisel; õppimise toetamisel.

  • Noorsootöötaja ja noore koostöö digivahendite kasutamisel;

  • Digiturvalisus

Koolituse käigus uurime üheskoos, millised on noorsootöötaja digivajadused ja -oskused. Otsime digilahendusi igapäevastele väljakutsetele ning püüame mõista, mida noored ootavad ja vajavad digimaailmas. Leiame viise, kuidas üheskoos noortega digivahendeid kasutada ning toetada seeläbi turvalist digimaailmas toimetulekut. Koolitusel proovime kõike “omal nahal” ning ootame valmisolekut katsetada, proovida ja avastada. Koolitusele palun võta kaasa oma nutiseade (tahvelarvuti, nutitelefon ja/või arvuti) ning ole valmis looma erinevaid kasutajakontosid.

 
 

AJAKAVA

10. MAI

11:00 - 12:30

“Diginoor” - noored digivahendite kasutajana.

13:15 - 14:45

Nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused.

15:00 - 16:30

Nutikas noorsootöötaja ja noorsootöötaja digipädevused.

31. MAI

11:00 - 12:30

Noorsootöötaja ja noore koostöö digivahendite kasutamisel.

13:15 - 14:45

Digilahenduste eesmärgipärane rakendamine noorsootöös.

15:00 - 16:30

Koolituse kokkuvõte ja uute suundade seadmine.

E-õppe nädal 1

E-õppe nädal 2

“Diginoor” minu piirkonnas

Digiturvalisus

 

KOOLITAJAD

VERONIKA TUUL

Veronika on koolitanud õpetajaid ja haridustöötajaid üle kümne aasta. Põhilisteks koolitusvaldkondadeks on e-õppe vahendite kasutamine, digitaalsed lahendused õppetöös ja nutiturvalisus. Veronikal on magistrikraad andragoogikas ja haridustehnoloogias ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 7. Lisaks koolitamisele töötab Veronika ka õpidisainerina ja e-õppe konsultandina.

MARIN JOHNSON

Marin omab mitmekülgset kogemust koolitajana Eestis ja välismaal, olles koolitanud ning konsulteerinud nii avaliku- kui ka erasektori organisatsioone. Peamised koolitusteemad on koolitajate koolitus, meetodite rakendamine koolitustel, sotsiaalse tarkvara kasutamine ning erinevate tarkvarade koolitused. Marinil on magistrikraad andragoogikas ning ta omab täiskasvanute koolitaja kutset tase 8. Marin töötab Tallinna Ülikoolis täiskasvanuõppe lektorina.