E-Õppe kasutamise vÕimalustest tÄiskasvanute koolituses

Koolitusest

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös koolituskeskusega Vestifex Koolitus korraldab koolituse „E-õppe kasutamise võimalustest täiskasvanute koolituses“.

 

Koolituse eesmärgiks on võimaldada õppijatel arendada oma teadmisi ja oskusi täiskasvanud õppijate õppimist toetavatest e-õppe vahenditest ning koolituse tulemusena on nad valmis kasutama neid oma õppetöös.

Õpiväljundid: 

  • Tunneb erinevaid võimalusi e-õppe kasutamiseks täiskasvanute koolituses täienduskoolituste raames;

  • Tunneb erinevate õppemeetodite (rühmatööd, loengud jne) kasutamisvõimalusi e-õppena;

  • Omab ülevaadet veebipõhistest keskkondadest õppijate kaasamiseks, rühmatööde läbiviimiseks ja tulemuste visualiseerimiseks;

  • Viib läbi e-õppe võimalusi kasutades videokonverentse, e-loenguid õppijatega samaaegselt ühenduses olles;

  • Tuleb toime kasutatavate keskkondade tehniliste väljakutsetega ning juhendab õppijaid keskkondade kasutamisel;

  • Analüüsib e-õppe kasutegureid ja kasutusvõimalusi oma õpetatavast erialast lähtudes.

16 tundi

Moodul 1

Working on a tablet

8 tundi

E-õpe

Workspace

8 tundi

Moodul 2

Notebook & Pad